Onze verantwoordelijkheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

LOOPBAANPUNT heeft het welzijn van de mens, de natuur en planeet hoog in het vaandel staan.

Vandaag de dag staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de zakelijke agenda. Het is een belangrijk onderwerp, dat niet alleen gaat over de toekomst van een individu of bedrijf, maar van een hele samenleving! Op deze pagina vind je meer informatie over de rol die Loopbaanpunt hierin vervult.

Verbeter de wereld, begin

Vanzelfsprekend doet Loopbaanpunt haar uiterste best om een goede werkgever te zijn en geldende arbeidswetten en andere regelgevingen correct toe te passen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich goed voelen – zowel fysiek als mentaal – zorgen we ervoor dat onze werkplekken gezond, veilig en ergonomisch zijn. We bevorderen de diversiteit en gelijkheid onder het personeel en werven nieuwe medewerkers op basis van competentie en onafhankelijk van leeftijd, geslacht of etniciteit. Bij ons is iedereen welkom!

Ons succes is gebaseerd op goede relaties met onze medewerkers, kandidaten, opdrachtgevers en leveranciers. Dat betekent dat we gemaakte contractafspraken nakomen en ervoor zorgen dat alle medewerkers bekend zijn met de geldende rechten, plichten en wet- en regelgeving.

Als maatschappelijk verantwoorde organisatie is ethisch handelen ons speerpunt. We communiceren eerlijk, transparant en oprecht, zowel intern als extern. Dit betekent dat we actief luisteren en openstaan voor een eerlijke dialoog met onze kandidaten, opdrachtgevers, medewerkers en andere belanghebbenden. Wanneer de situatie daarom vraag – bijvoorbeeld bij een verschil van inzicht – is ons doel om altijd wederzijds begrip te creëren.

Daarnaast proberen we via diverse initiatieven duurzaamheid te stimuleren en eventuele negatieve neveneffecten op het milieu te minimaliseren.  Door in onze activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens, ondernemen wij toekomstbestendig.

Wij gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving en deze vraagt erom dat iedereen die kan, mee mag doen. Daarnaast zetten wij ons in voor duurzaamheid. Dat doen we niet alleen, daarvoor zoeken we relevante partijen om mee samen te werken. Wij streven ernaar om de drie P’s :

  • People | mensen
  • Planet  | planet/milieu
  • Profit   | opbrenst/winst

op harmonieuze wijze met elkaar te combineren.

Loopbaanpunt draagt haar steentje bij aan een betere wereld. En jij?