Duurzaam aan het werk

Naar werk

Deze dienst is bedoeld om jou te begeleiden naar duurzaam werk. Al onze re-integratieactiviteiten zijn erop gericht om jou feitelijk het werk te laten hervatten en aan het werk te houden. Het uiteindelijke doel is een duurzame plaatsing in een reguliere dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer.

Kijk vooruit, want die kant gaan wij op.

Samen zijn wij er verantwoordelijk voor dat er voldoende vacatures worden gezocht en op adequate wijze op vacatures wordt gereageerd/gesolliciteerd. Tools en handvatten kunnen/zullen worden aangereikt in kader van de huidige sollicitatieprocessen.  Hierbij kan je  denken aan het schrijven van een sollicitatiebrief, Curriculum Vitae, het actief benaderen van werkgevers, netwerken en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.

Het kan zo zijn dat er nog begeleiding nodig is om werkhervatting te bestendigen tot en met dat de werkhervatting aan de definitie van een plaatsing voldoet.

Hoe wij de dienst ‘Naar werk’ doen is voor iedereen anders. Juist omdat wij belang hechten aan maatwerk en werken vanuit jouw mogelijkheden en talenten. Onze dienstverlening is in de basis gericht op 1-op-1 begeleiding. Samen bepalen wij de route; uiteraard zet jezelf de stappen om het vervolg aan je loopbaan te geven.

Waar staan wij voor? 

Wij zijn betrokken, informeel, en staan voor intensieve begeleiding. Daarnaast hechten wij veel belang aan een duidelijke communicatie en worden wij uiteindelijk ook blij van meetbare resultaten. Maar vooral omdat wij passie hebben voor ons vak!