Jouw arbeidsmarktpositie versterken

Werkfit maken

Deze dienst is bedoeld als jij het werk nog niet kan hervatten. Onze re-integratieactiviteiten zijn erop gericht om jou en jouw arbeidsmarktpositie te versterken. Het doel is dat jij een realistisch beeld krijgt van jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt, passend bij jou mogelijkheden, en dat jouw aandacht en inzet gericht is op het terugkeren in het arbeidsproces.

Een goed verstand en een goed hart vormen altijd een formidabele combinatie.

‘Werkfit maken” is onderverdeeld in drie hoofdactiviteiten.

De hoofdactiviteiten zij gericht op het:

  • het versterken van de werknemersvaardigheden
  • verbeteren van persoonlijke effectiviteit
  • het in beeld brengen van jouw arbeidsmarktpositie.

Niet alle hoofdactiviteiten hoeven ingezet te worden. Maatwerk voor jou is het uitgangspunt.

Hoe wij de dienst ‘Werkfit maken’ doen is voor iedereen anders. Juist omdat wij belang hechten aan maatwerk en werken vanuit jouw mogelijkheden en talenten. Onze dienstverlening is in de basis gericht op 1-op-1 begeleiding. Samen bepalen wij de route; uiteraard zet jezelf de stappen om het vervolg aan je loopbaan te geven.

Waar staan wij voor? 

Wij zijn betrokken, informeel, en staan voor intensieve begeleiding. Daarnaast hechten wij veel belang aan een duidelijke communicatie en worden wij uiteindelijk ook blij van meetbare resultaten. Maar vooral omdat wij passie hebben voor ons vak!