1-op-1 begeleiding

Bevorderen maatschappelijke deelname

Als aan de slag gaan nog heel ver weg lijkt en als je het (nog) moeilijk vindt om onder de mensen te komen, dan is deze dienst wellicht bedoeld voor jou!

Vrijwilligerswerk of een leuke dagbesteding zou een goede start kunnen zijn. Maar hoe pak je dit aan? Bevorderen maatschappelijke deelname is een dienst voor mensen die dit graag willen gaan oppakken, maar niet weten wat haalbaar is, ook niet wat bij ze past en hoe ze aan een leuke plek kunnen komen.

Alles waar je ogen van gaan sprankelen moet je doen.

In deze dienst kunnen we je helpen om jou stap voor stap weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Daarin begeleiden we je zorgvuldig. We zoeken telkens de balans tussen wat je zelfstandig kunt en waarin je hulp nodig hebt. We helpen je, moedigen je aan en we dagen je uit. In deze module zoeken we samen naar een dagbesteding waar jij gelukkig van wordt. Het kan zijn dat je een aantal uren vrijwilligerswerk gaat doen. Misschien vind je het leuk om te sporten of heb je een andere hobby die je samen met anderen kunt uitvoeren. Het gaat niet zozeer om wát je doet: het gaat erom dat je in beweging komt en weer contacten maakt.

Onze re-integratieactiviteiten zijn erop gericht om jouw weerbaarheid te verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van jouw motivatie, jouw zelfvertrouwen en zelfbeeld en het leren stellen van jouw grenzen. De eerste voorzichtige opbouw in relatie tot werk wordt in deze dienst gemaakt.

Ons doel is dat na deze periode in staat bent om deel te kunnen aan een activiteiten in een georganiseerd verband. Je kan hierbij denken aan het structureel deelnemen aan vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband etc.

Hoe wij de dienst ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ doen is voor iedereen anders. Juist omdat wij belang hechten aan maatwerk en werken vanuit jouw mogelijkheden en talenten. Onze dienstverlening is in de basis gericht op 1-op-1 begeleiding. Samen bepalen wij de route; uiteraard zet jezelf de stappen om het vervolg aan je loopbaan te geven.

Waar staan wij voor? 
Wij zijn betrokken, informeel en staan voor intensieve begeleiding. Daarnaast hechten wij veel belang aan een duidelijke communicatie en worden wij uiteindelijk ook blij van meetbare resultaten. Maar wij hebben vooral passie voor ons vak!