Tijd om in actie te komen

Er valt veel te winnen!

Draag jij /jouw (ex) werkgever het eigenrisico voor de WW, Ziektewet en/of WGA? Dit vraagt nu om extra aandacht.

Van jouw (ex) werkgever wordt verwacht dat hij er alles aan doet om jou weer aan het werk te krijgen. Andersom mag jij ook van jouw (ex-) werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Als eigenrisicodrager ben jij/is jouw (ex) werkgever namelijk verantwoordelijk voor de begeleiding van jou/ (zieke) werknemers en betaal jij/jouw (ex) werkgever zelf de kosten voor de uitkeringen.

Als je zeker wist dat het zou lukken, welke stap zou je dan zetten?

Het kan dus belangrijk zijn om goede afspraken te maken met je (ex) werknemers/jouw (ex)werkgever over re-integratie, dus het voorkomen van langdurig ziekteverzuim, én begeleiding naar werk om zo kosten en risico’s te beperken.

Loopbaanpunt kan jullie, met een blik op de toekomst, ondersteunen in de begeleiding naar werk. Onze adviseurs zijn experts in sollicitatiebegeleiding en loopbaanvraagstukken voor jou /jouw (ex) werknemers uit dienst. Een succesvolle re-integratie bij 3e spoor vergroot bovendien de kans op nieuw werk aanzienlijk. Dit betekent voor de (ex)werkgever een flinke kostenbesparing en voor jou, als het goed is, hogere inkomsten. Een win-win situatie dus.

Wij geloven in de kracht van een individueel en persoonlijk traject.

Zin om eens van gedachten te wisselen?

Waar staan wij voor? 
Wij zijn betrokken, informeel en staan voor intensieve begeleiding. Daarnaast hechten wij veel belang aan een duidelijke communicatie en worden wij uiteindelijk ook blij van meetbare resultaten. Maar wij hebben vooral passie voor ons vak!