NL leert door

Gratis ontwikkeladvies

De arbeidsmarkt is zichtbaar en voelbaar aan het veranderen onder invloed van het Coronavirus. Deze veranderingen vragen om aanpassingsvermogen, van zowel individuen als bij bedrijven.

Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om te blijven investeren in jouw ontwikkeling. De overheid stelt een subsidie beschikbaar voor een ontwikkeltraject aan zzp-ers, werkzoekenden en/of in mensen in loondienst tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Je hebt er geen idee van wat je al goed doet, als je het goed doet

Deze regeling biedt de mogelijkheid om de eerste stap te zetten naar een mogelijke heroriëntatie op jouw arbeidsmarktpositie!

Samen met ons wordt er een persoonlijk ontwikkelplan ontwikkeld om met plezier aan het werk te blijven. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen in deze nieuwe realiteit en/of als jij je moet voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n ontwikkeltraject.

Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Jij toch ook?  Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller en overstap maken als dat nodig is. Wij kunnen jou daarbij helpen.

Als je een ontwikkeltraject aanvraagt, krijg je naast de een arbeidsmarktscan een aantal individuele gesprekken met een ons. In deze gesprekken komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bespreking uitkomst arbeidsmarktscan (deze berekent je huidige en toekomstige kansen van je functie/vak op de arbeidsmarkt en brengt deze in kaart).
  • Jouw eigen situatie, bewustwording hiervan en toekomstperspectieven.
  • Toekomst oriëntatie.
  • Wie ben ik en wat kan ik.
  • Persoonsprofiel: competenties, kwaliteiten, vaardigheden, wensen die je hebt t.a.v. arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke.
  • Wat kan jij zelf gaan doen, wat zijn jouw acties op korte en lange termijn.
  • Meedenken over eventuele consequenties en/of zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden zijn.

Wij kunnen je ook helpen om je nieuwe plannen in gang te zetten.

Weet dat jouw deelname vertrouwelijk is én vrijwillig. Er gaat géén informatie naar jouw werkgever en/of uitkerende instantie.

Voorwaarden van de regeling:
Er zijn voorwaarden gesteld waar een ontwikkeladviestraject aan moet voldoen, zoals een verplichte arbeidsmarktscan en een minimaal aantal persoonlijke begeleidingsuren. Daarnaast zijn er administratieve voorwaarden, zoals het bijhouden van gespreksverslagen, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, een prestatieverklaring en toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

De subsidieregeling van het Ministerie van SZW, die het ontwikkeladvies mogelijk maakt, geldt zolang er budget beschikbaar is.  Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken, regelen wij de subsidieaanvraag bij het Ministerie.

Het enige wat jij hoeft te doen, is je bij ons aanmelden. De subsidiepot is beperkt dus wacht niet te lang!

Waar staan wij voor? 
Wij zijn betrokken, informeel en staan voor intensieve begeleiding. Daarnaast hechten wij veel belang aan een duidelijke communicatie en worden wij uiteindelijk ook blij van meetbare resultaten. Maar wij hebben vooral passie voor ons vak!

Wij gaan voor een wereld waarin iedereen fluitend en gezond naar zijn werk gaat. En, net zo belangrijk, fluitend thuiskomt en jij?